ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК

 

Місія відділення – сприяти формуванню особистості дитини шляхом залучення до наукової діяльності, поєднання у процесі навчання розумових та творчих здібностей вихованця з інструментарієм та освітніми здобутками людства у різних галузях технічних наук.

Зареєструватися

 


 

Організаційна структура відділення

Cекція "ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

У секції вихованці отримують знання і практичні навички з основних технічних дисциплін, досвід у власній творчій діяльності, розвиток просторового і логічного мислення, дослідницьких здібностей, здатності проявляти творчу ініціативу та винахідливість. Навчають вихованців бачити зв’язок природничих та точних наук з іншими науками та предметами шкільної програми. Спрямовують діяльність вихованців на розвиток моральних якостей, екологічної культури, наукової та пошуково-дослідницької ініціативності, прагнення до наукових знань, професійного самовизначення.

Cекція "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"

Матеріали є основою розвитку цивілізації. Від якості матеріалів залежить рівень та якість нашого життя. З матеріалами ми постійно стикаємося в різних сферах діяльності. В секції учні мають можливість проводити дослідження на сучасному обладнанні та розробляти нові поліфункціональні матеріали, відвідувати навчально-наукові лабораторії комп’ютерного 3d моделювання та 3d аналізу, мікромеханічних випробувань, оптичної та електронної мікроскопії, рентгеноструктурних досліджень, хімічного аналізу, вирощування монокристалів, електронно-променевої технології, масспектрометрії, 3D друку (метал та пластик), напилювання покриттів тощо.

Cекція "ЕЛЕКТОРНІКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ"

Учні секції долучаються до розробок та реальних проєктів сучасних електронних, робототехнічних та комп'ютеризованих систем, створення мобільних роботів, систем керування, моніторингу, аналізу та обробки даних, розробки мікропроцесорів, мікрокомп’ютерів, систем 3D друку, створення Інтернету речей. Вас очікує знайомство з дослідженнями, які базуються на знаннях мехатроніки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформатики та електронного керування різноманітними об'єктами і процесами.

Cекція "ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ"

Осносною метою секції є набуття членами МАН здатностей проводити наукові дослідження, здійснювати енергозбережні та екологічні заходи щодо зменшення забруднення навколишнього середовища на підприємствах різних галузей та в сфері обслуговування населення, одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.

Cекція "НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИНАХІДНИЦТВО"

Учні секції долучаються до наукової роботи, освоюють методику підготовки та проведення експериментальних досліджень, беруть участь у розвитку наукових тем університету, вдосконалюють знання з базових дисциплін, вивчають методики вирішення наукових задач та напрацьовують алгоритми реалізації власних творчих задумів.

Cекція "ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"

Учні секції отримують знання від основ фізики до базових принципів побудови телекомунікаційних систем, набувають початкових навичок налаштування і обслуговування телекомунікаційного обладнання, вивчають сучасні телекомунікаційні технології і тенденції їх розвитку.

Cекція "АРХІТЕКТУРА ТА ДИЗАЙН"

Метою роботи секції є ознайомлення з архітектурною творчістю і архітектурою, опанування основ архітектурно-художньої графіки, виконання творчих завдань та практичних робіт, розробка наукових досліджень в галузі архітектури та дизайну .Учні набувають знань та вмінь, втілюють їх в практичні та наукові проектно-дизайнерські розробки. Також загальні поняття про композицію, прийоми формоутворення, правила побудови композиції, засоби формування архітектурної композиції, основи колористики, створення колірних архітектурних композицій.

Секція "АВІА- ТА РАКЕТОБУДУВАННЯ, МАШИНОБУДУВАННЯ І РОБОТОТЕХНІКА"

Наразі конструювання повітряних суден, супутників і ракет — одна з найцікавіших спеціальностей. Завданням конструкторів є проведення аеродинамічних розрахунків, розрахунків на міцність, вирішення компромісних задач проектування складних технічних об’єктів тощо. Ця галузь науки і техніки базується на знаннях в галузі механіки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформатики й комп’ютерного управління рухом машин і агрегатів.

Розклад роботи укомплектованих секцій

Увага! Для уточнення інформації про заняття звертатися напередодні до керівників секцій.

 

Конкурс-захист

Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України є одним із провідних заходів МАН.

Конкурс проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей країни, формування в них патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для виховання інтелектуального потенціалу нації.

 

Дізнатися більше про конкурс

 

 Керівники

 

Ігнатова Станіслава Станіславівназавідувачка відділення технічних наук, керівниця секції інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій


Мініцький Анатолій Вячеславович


керівник секції матеріалознавства, доктор технічних наук, доцент Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона КПІ
ім. Ігоря Сікорського

Блощицин Михайло Сергійович

керівник секції науково-технічної творчості та винахідництва, консультант секції авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка; кандидат технічних наук, доцент Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання
ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського

Козленко Олег  Володимирович

керівник секції технологічних процесів та перспективних технологій, завідувач наукової лабораторії кріогенної техніки Фізико-математичного факультету КПІ
ім. Ігоря Сікорського, заслужений вчитель України
 

Побігайло Віталій Анатолійович

керівник секції екологічно безпечні технології та ресурсозбереження, заст. директора Навчально-наукового Інституту енергозбереження та енергоменеджменту з навчально-організаційної роботи (з корпоративного управління), доцент, кандидат технічних наук

Гомон Ольга
Олександрівна


керівниця секції архітектури та дизайну, кандидат архітектури, доцент кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва
і архітектури

 


 

Контакти керівників секцій

  

секція "Інформаційно - телекомунікаційні системи та технології"

Станіслава Станіславівна Ігнатова

тел.: +380675201399 
тел.: +380503412167
тел.: +380634585889

e-mail: stanislava2018@ukr.net

секція "Матеріалознавство"

Анатолій Вячеславович Мініцький

тел.: +380992237614

e-mail: aminitsky@gmail.com

секція "Науково – технічна
творчості та винахідництво"

Михайло Сергійович Блощицин

тел.: +380950840784

e-mail: m.bloshchytsyn@gmail.com

секція "Технологічні процеси та перспективні технології"

Олег Володимирович Козленко

тел.: +380994502386

e-mail: ovkozlenko@gmail.com

секція "Науково – технічна
творчості та винахідництво"

Максим Миколайович Нестеренко

тел.: +380639515216

секція "Екологічно безпечні
технології та ресурсозбереження"

Віталій Анатолійович Побігайло

тел.: +380973088895

e-mail: pobigaylo@gmail.com

секція "Архітектура та дизайн"

Ольга Олександрівна Гомон

тел.: +380962010627

e-mail: gomon_olga@ukr.neta.v


 

Залиште заявку на навчання 
у відділенні технічних наук
та приєднуйтесь до учнів
Київської МАН

 

Ракета відділення Технічних наук перенесе вас у гущу подій, під час яких вихованці секцій готуються до одного  із своїх найвідповідальніших та найамбітніших проєктів – польоту на Марс та побудови там космічної станції. «Кількість місць обмежена»)) – отож не зволікайте!)))

 

Календар заходів

 

 

 

 


 

Наші партнери

 

 


 

Контакти відділення технічних наук


//facebook.com/groups/kmantekhnik/

Адреса: 01011, Київ, вул. П. Мирного, 19

Ігнатова Станіслава Станіславівна, завідувач відділення

Тел: (067) 520-13-99

E-mail:  kman.techniki@gmail.com

 

Версія для друку Опубликовано: 19 Вересня 2021
Поділитись:
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.