Юні МАНівці будуть залучені до роботи в рамках проекту «Захист довкілля в міжнародних річкових басейнах»

Юні МАНівці будуть залучені до роботи в рамках проекту «Захист довкілля в міжнародних річкових басейнах» Уданий час велика увага як вітчизняних, так і закордонних учених, філософів, політиків, а також широких мас громадськості направлена на вирішення глобальни хі регіональних екологічних проблем. Пройшовши черговий етап науково-технічної революції і вийшовши на новий рівень цивілізаційного розвитку, людство звернулося до формування нового рівня взаємовідносин з навколишнім середовищем. Впровадження та розвиток концепції раціонального природокористування стає одним з пріоритетних напрямків в економіці, господарстві та політиці багатьох країн світу, як передових держав, так і менш розвинених.


Проблеми природокористування як у минулому, так і сьогодні посідають чільне місце в наукових дослідженнях і є актуальними не тільки у зв'язку зі зростаючим попитом на природні ресурси, а й через вичерпання, виснаження, деградацію або забруднення останніх.Обговоренню шляхів захисту довкілля в міжнародних річкових басейнах та основних складових плану управління річковими басейнами в межах Верхнього Дніпра було присвячено семінар, який відбувся 10 жовтня у м. Вишгород.У його роботі взяли участь:
  • начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Аркадій Михайлович Сакевич;


  • керівник проекту «Захист довкілля в міжнародних річкових басейнах», який працює  за підтримки ЄС Тімоті Тернер, експерт проекту з управління річковими басейнами Наталія Борисівна Закорчевна;


  • начальник басейнової лабораторії моніторингу вод Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Віктор Миколайович Мойсеєнко;


  • начальники регіональних управлінь водних ресурсів;


  •  делегація з республіки Білорусь на чолі з Тетяною Феліксівною Мінжуровою.

На семінарі з доповіддю на тему «Залучення учнівської та студентської молоді до практичних дій з проблем екології Дніпра» виступила завідувач відділення наук про Землю Київської Малої академії наук Зінаїда Олександрівна Курлова, яка розповіла про те, що юних науковців надзвичайно хвилюють проблеми охорони довкілля, зокрема водних ресурсів басейну Дніпра. Цій тематиці присвячено багато учнівських науково-дослідницьких робіт.

Доповідь викликала у присутніх надзвичайний інтерес. Під час її обговорення було висловлено ряд пропозицій щодо участі учнів-членів Київської МАН  у роботі, яка проводиться в рамках проекту «Захист довкілля в міжнародних річкових басейнах».   

Версія для друку Опубликовано: 15 Жовтня 2013
Поділитись: