Юні історики відвідали виставку «1000 років української печатки»

Юні історики відвідали виставку «1000 років української печатки» 11 жовтня відбувся музейний історичний практикум у Національному історичному музеї України. Педагогічні керівники та учні-члени секцій історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, археології та етнології відділення історії Київської Малої академії наук учнівської молоді ознайомились з Міжнародною виставкою «1000 років української печатки». Це новий міжнародний масштабний проект Національного музею історії України і Музею історичних та культурних реліквій родини Шереметьєвих. В експозиції беруть участь 15 провідних музеїв, архівів, бібліотек України та Російської Федерації. Географія проекту поєднує історико-культурні надбання Москви, Санкт-Петербурга, Києва, Львова, Дніпропетровська, Чернігова, Запоріжжя. Виставка носить унікальний характер і не має аналогів не тільки в українському, а й у пострадянському музейному просторі. На ній представлено понад 400 печаток, що відображають різні періоди культурного та історичного розвитку України, її державного життя упродовж 1000 років! Печатка є унікальним джерелом з вивчення суспільного устрою, культурних та мистецьких явищ, політичної самосвідомості, генеалогії.


З експозицією виставки, яка поділяється на п’ять тематико-експозиційних блоків, вибудуваних за хронологічним принципом, присутніх ознайомив  куратор проекту,  науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, кандидат історичних наук Юрій Костянтинович Савчук.У «Київській Русі» печатка розглядається як важлива складова тогочасної знакової системи, простежується її зв'язок з нумізматикою та геральдикою, висвітлюється вплив візантійської традиції. В експозиції широко представлені печатки київських князів, урядників, духовенства. На виставці експонується перша збережена печатка, від якої веде літочислення традиція українських сфрагістів, яка належала князеві Святославу Хороброму.

 «Литовсько-польська доба» представлена у широкому історичному контексті. Донедавна «темні віки» постають у яскравому світлі невідомого сфрагістичного матеріалу, який персоніфікує тогочасні суспільні стани: шляхту, духовенство, міщанство. Фокусується увага на печатці як на важливому інструменті тогочасного права, відображеному у Литовських статутах, Магдебурзькому праві.«Козацькі віки» оперті на два ядра державного життя Війська Запорозького: Запорозьку Січ та Гетьманщину. Вперше в Україні експонуються національні реліквії – державні печатки Війська Запорозького Низового – головні атрибути влади кошових отаманів, які передані на виставку з Державного історичного музею у Москві. Будівництво державних устоїв відобразилося у багатьох сфрагістичних явищах, зокрема у появі та утвердженні «Національної печаті» – козака з мушкетом.

Розділ «Імперський час: сфрагістика Наддніпрянської та Галицької України» широко представляє печатки адміністрації, освітніх закладів, церкви, зображує їх як важливий штрих тогочасної імперської ідеології та політичної системи, що ґрунтується на всезагальній регламентації та уніфікації.Останній тематико-експозиційний блок присвячений пам’яткам сфрагістики ХХ ст. Драматичні події національно-визвольних змагань, карколомні суспільні катаклізми: революції, світові війни, політичні репресії, суспільна трансформація «відпечаталися» в українській сфрагістиці нового часу.

Абсолютна більшість пам’яток вперше введена у науковий обіг. Наукове, культурно-просвітницьке, історичне та державотворче значення виставки важко переоцінити.Однією із примітних особливостей виставки є масштабне застосування сучасних IT-технологій. Формат використання технічних та електронних засобів на виставці є безпрецедентним у музейній практиці України.Версія для друку Опубликовано: 17 Жовтня 2013
Поділитись: