Юні історики на Міжнародній науковій конференції «VIІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання»

Юні історики на Міжнародній науковій конференції «VIІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання» 21 листопада у Київському будинку вчених НАН України відбулася Міжнародна наукова конференція «VIІІМіждисциплінарні гуманітарні читання, в роботі якої взяли активну участь вихованці секції історії України відділення історії Київської Малої академії наук на чолі з завідувачем відділення Сивенко Софією Максимівною. Організаторами наукового заходу виступили Національна академія наук України, Клуб молодих учених,Інститут історії України,Інститут української мови, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні,Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка, Інститут держави і права імені В.М. Корецького, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, ГО «Молодіжна організація науковців України», Польський культурно-освітній центр, Українсько-канадська ініціатива «Українсько-Єврейська зустріч» та інші. Після пленарного засідання, на якому виступили провідні вчені, розпочалась робота на секціях, під час якої поряд із відомими фахівцями, котрі вже внесли значний вклад у розвиток міждисциплінарних студій, виступили і молоді вчені (студен-ти старших курсів ЗВО, магістранти, аспіранти, здобувачі), які лише починають цікавитися цим перспективним напрямом у гуманітарних дослідженнях. До виступаючих приєдналися вихованці відділення історії Київської МАН:


Приймак Олексій Ігорович, учень 11 класу Ліцею «Інтелект» Дарницького району міста Києва, дійсний член МАН, з роботою на тему: «Передачі Юрія Лавріненка на радіо «Свобода» як інструмент боротьби проти тоталітаризму в СРСР та Україні в 50-60-і роки ХХ століття»;

 


Бондар Олександр Вікторович, учень 10 класу Гімназії № 267 Дарницького райо-ну міста Києва, дійсний член МАН,з роботою на тему: «Бахчисарайський договір 1648 року: історія взаємин кримських татар і українських козаків»;

 


Білоус Сніжана Олександрівна,учениця  11 класу Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка Печерського району міста Києва, дійсний член МАН,  з роботою на тему: «Кирило Осьмак – президент української Головної визвольної ради».

 


Секції читань були  сформовані  за міждисциплінарним принципом, що дало науков-цям унікальну можливість, зустрітися зі своїми колегами, котрі проводять дослідження у суміжних галузях гуманітаристики.

 


Усі виступаючі, серед них і МАНівці, отримали програми Міжнародної наукової конференції та «Тези VIІІ Міждисциплінарних гуманітарних читань», у яких представлено сучасні напрями гуманітарних досліджень відомих та молодих вітчизняних та зарубіжних вчених. Найкращі доповіді, серед яких - робота Олексія Приймака, були відзначені цінними подарунками.

 


Проведення в українській столиці міжнародної конференції, у роботі якої брали участь фахівці з різних країн, сприятиме пожвавленню обміну знаннями та досвідом у сфері міждисциплінарних досліджень, розвитку українських студій в контексті но-вих міждисциплінарних напрямків, налагодженню наукових зв'язків у середовищі молодих вчених.

 


За підсумками конференції усі виступи, оформлені у вигляді статті, прорецензованої фахівцями, будуть опубліковані у черговому випуску електронного видання «Між-дисциплінарні гуманітарні студії».

 


 Версія для друку Опубликовано: 25 Листопада 2019
Поділитись: