VII Всеукраїнські Драгоманівські читання

VII Всеукраїнські Драгоманівські читання 16 грудня кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін і Студентське наукове товариство Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова провели VII Всеукраїнські Драгоманівські читання молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс», в роботі яких взяли участь завідувач відділення історії Сивенко С.М., педагогічний керівник секції всесвітньої історії Хорольська Т.В., керівник секції археології Кухарська О.М. та учні-члени секцій відділення історії КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді».


На пленарному засіданні з доповідями виступили:Сушко О.О. – директор Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор;Андрущенко В.П. – ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор;Ціватий В.Г. – перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії України при МЗС України, кандидат історичних наук, доцент;Даниленко В.М. – завідувач відділу історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор;Дробот І.І. – директор Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор;

Чухліб Т.В. – провідний науковий співробітник  Інституту історії України НАНУ , доктор  історичних наук;Шаповал Ю.І. – головний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор та інші.Засідання конференції відбулися  в 5-ти секціях:Секція І. Історія стародавнього світу,медієвістика, ранній модерний час.Секція IІ. Історія України та всесвітня історія ХІХ – початку ХХ ст.

Секція ІІІ. Україна і світ у період між двома світовими війнами (20 – 40 рр. ХХ ст.).Секція ІV. Історія постіндустріального суспільства (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.).Секція V. Історіографія, джерелознавство та спеціальні галузі історичної науки.У роботі конференції  взяли участь і учні-члени секцій відділення історії КМАНУМ:Покровський Євген,  учень  11 класу  Приватного підприємства  «Навчальний заклад «Європейський колегіум»» Голосіївського району міста Києва, дійсний член МАН, з роботою на тему «Розвиток капіталістичних відносин в Наддніпрянській Україні (на прикладі формування ринку цінних паперів Російської імперії)»;Дрозд Владислав,  учень  11 класу  СЗШ  № 105 Дарницького  району міста Києва, дійсний член МАН, з роботою на тему «Штрафні підрозділи збройних сил СРСР і нацистської Німеччини в роки Другої світової віїни: спроба компаративного аналізу»;Щербатюк Олена, учениця 10 класу гімназії № 257 «Синьоозерна» Подільського району міста Києва,дійсний член МАН, з роботою на тему  «Очільники козацько-гайдамацького руху на Правобережній Україні (поч. ХVІІІ-го століття – 1730-ті рр.): маловідомі сторінки колективної біографії»;Пелешенко Анастасія, учениця 11 класу спеціалізованої школи № 130 Голосіївського району міста Києва, дійсний член МАН з роботою на тему «Проблема незавершеності аграрної реформи П.А. Столипіна»;Коломієць Олександра, учениця 11 класу  СШ № 36 імені С.П. Корольова  Голосіївського району міста Києва, дійсний член МАН з роботою на тему «Локалізація церкви Святої Ірини ХІ ст. в архітектурному ансамблі Міста Ярослава».Підводячи підсумки роботи наукового форуму, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор  Потильчак О.В. зазначив, що одним із найважливіших завдань конференції було створення єдиного простору для підвищення професіоналізму, спілкування і обміну досвідом між науковцями, а також – розвитку історичної науки.За результатами роботи VII Всеукраїнських Драгоманівських читань молодих істориків «Україна в європейській та світовій історії: сучасний науковий і освітній дискурс» вже видано збірник наукових праць.Версія для друку Опубликовано: 22 Грудня 2015
Поділитись: