Відкриття конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного товариства МАН «Фенікс»

Відкриття конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного товариства МАН «Фенікс» В рамках угоди про співпрацю між Інститутом інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова та спеціалізованою школою № 304 Святошинського району м. Києва 28 листопада в актовій залі спеціалізованої школи № 304 відбулося урочисте відкриття конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного товариства МАН «Фенікс». Захід був спрямований на:


• виявлення та сприяння розвитку інтелектуально обдарованих школярів;• формування готовності до свідомого вибору майбутньої професії, стимулювання школярів до навчання у вищих навчальних закладах;• сприяння самовираженню учнів у різних видах діяльності, задоволенню їхніх потреб, інтересів та стимулювання творчого самовдосконалення;• формування покоління майбутніх науковців та практиків, творчих, ініціативних, підприємливих у різних галузях суспільного життя;• підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін, виявлення рівня сформованості вмінь дослідницької роботи через гуртки, факультативи, олімпіади тощо;• виховання компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір та приймати відповідальні рішення.Активізовано роботу щодо залучення науковців, викладачів вузів для консультування учнів-слухачів, кандидатів та членів Малої академії наук України. Важливим у роботі школи і ВНЗ-партнерів є використання і оновлення технологій навчання. Зокрема, переважають діалогові форми спілкування у процесі навчання, широко використовуються в освітньому процесі освітня діяльність учнів і студентів, елементи дослідницьких умінь і навичок, підвищується рівень самостійності у навчальній діяльності (самостійного пошуку інформації), критичного мислення, що є особливо важливо для навчання упродовж всього життя.На базі ВНЗ-партнерів учні відвідують спецкурси, пов`язані з виконанням практикумів, проводять науково-дослідницьку роботу, займаються науково-технічною творчістю та іншими видами творчої діяльності (робота в архівах, бібліотеках, творчих студіях тощо) відповідно до їхніх індивідуальних якостей і нахилів.Співпраця вищих навчальних закладів і школи, науково-дослідницька діяльність учнів –  це, на думку вчителів нашої школи, один зі шляхів  перебудови роботи шкільних закладів в умовах оновлення освітньої парадигми в Україні, методологічної переорієнтації процесу навчання  з  інформативного викладання на розвиток особистості учнів, формування життєвих компетентностей, впровадження  інноваційних процесів у викладання навчальних дисциплін в школі.Версія для друку Опубликовано: 02 Грудня 2013
Поділитись: