Стратегічна сесія Київської МАН: назустріч викликам сьогодення

Стратегічна сесія Київської МАН: назустріч викликам сьогодення Наприкінці навчального року, коли не тільки підбиваються підсумки того, що вже зроблено, а й визначаються пріорітети на наступний, Київська Мала академія наук учнівської молоді провела стратегічнусесію. Метою сесії було продукування нових прогресивних ідей для подальшого розвитку та посилення конкурентоспроможності Київської МАН в освітньому середовищі. Учасники зосередили свою роботу на трьох великих тематичних блоках:


1.     Місце Київської МАН в сучасному освітньому середовищі. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища (SWOT-аналіз) – сильні та слабкі сторони, загрози та можливості для подальшого розвитку;2.     Визначення цілей та переорієнтація пріоритетів подальшого розвитку, що враховують зміни в освітньому середовищі, потреби учнів та їх батьків, а також зростаючу конкуренцію з боку комерційних інституцій позашкільної освіти. 3.     Розробка плану реалізації конкретних дій для досягнення окреслених цілей та визначених пріоритетів.            Після детального аналізу сучасного становища Київської МАН в освітньому середовищі, учасники сесії зосередились на визначенні пріоритетів та планів на майбутнє. Технологія роботи – фасилітація, яку майстерно провела Наталя Дзюба, сертифікований   (ECF) організаційний бізнес-коуч, сприяла конструктивній дискусії учасників та надихнула їх на генерування нових ідей, проектів, підходів як до традиційних напрямків роботи, так і до зовсім нових, що визначились в процесі групового обговорення та відповідають потребам цільових аудиторій, перш за все учнів та їх батьків:соціальне партнерство: поглиблення співпраці з науковими установами, закладами освіти, бізнес-структурами, використання статусу Центру ЮНЕСКО, отриманого Малою Академією наук України, для співпраці з міжнародними організаціями;нова інформаційно-комунікаційна політика: оновлення та розвиток каналів внутрішньої та зовнішньої комунікації з цільовими аудиторіями – оновлення корпоративного сайту, сторінок в соціальних мережах, ребрендинг корпоративного стилю, PR-комунікації тощо;взаємодія з батькамияк замовниками навчання: проведення опитування батьків учнів КМАН, створення Ради батьків, залучення  їх до проведення  профорієнтаційних заходів, до визначення напрямків науково-дослідницької роботи тощо);інноваційні форми та методи навчання: створення центрів STEM-освіти, реалізація спільних проектів з гуманітарних та технічних наукових досліджень, запровадження в освітній процес сучасних методик для розвитку креативного та критичного мислення учнів;матеріально-технічна база: отримання власного приміщення,  створення лабораторій з сучасним обладнанням, облаштування учнівських робочих місць для експериментально-дослідницької роботи;підвищення кваліфікації педагогічного персоналу: розвиток креативності педагогів, опанування сучасними практиками та інструментами науково-педагогічної роботи – тренінги, фасилітації, майстер-класи тощо;- залучення до науково-дослідницької роботи дітей молодших класів;- створення мотиваційного середовища: створення комфортних умов для спілкування з однодумцями, самореалізації як в науці, так й інших соціальних сферах; вироблення навичок роботи в команді (проведення тренінгів з командотворення (teambuilding); виховання гордості за належність до спільноти членів Київської МАН (створення Ліги членів КМАН); проведення літніх та зимніх наукових шкіл, екскурсій, розширення загального кругозору  тощо.Учасники стратегічної сесії напрацювали пропозиції до плану розвитку Київської МАН на найближчу перспективу, який має стати платформою для консолідації зусиль всіх  сторін (педагогічних працівників, учнів та їх батьків, партнерів), зацікавлених у  розвитку сучасної позашкільної освітньої сфери, виховані учнів-інноваторів, здатних створити StartUp-націю. Версія для друку Опубликовано: 25 Червня 2018
Поділитись: