Науково-методичний лекторій відділення економіки Київської МАН

Науково-методичний лекторій відділення економіки Київської МАН З вересня по грудень 2011 року у відділенні економіки проводився науково-методологічний лекторій: «На допомогу тим, хто готує науково-дослідницьку роботу для участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України».


Старшокласники прослухали лекції на такі теми:
  • «Наука як сфера людської діяльності».


  • «Економічна спеціалізація науково-дослідницької роботи».


  • «Зміст та організація науково-дослідницької діяльності».


  • «Етапи виконання та структура науково-дослідницької роботи».


  • «Методи наукового дослідження».


  • «Оформлення науково-дослідницької роботи».


  • «Критерії оцінювання науково-дослідницької роботи».


  • «Підготовка до захисту науково-дослідницької роботи».


  • «Підготовка наукових статей з результатами науково-дослідницької роботи».


  • «Формування бренду та іміджу молодого вченого».Майбутні економісти дізналися багато нового про сутність, функції, історію розвитку, теоретичні та методологічні принципи науки, її значення в суспільстві та класифікацію наук.Також юні економісти зрозуміли зміст та особливості науково-дослідницької діяльності, відзначили для себе важливість наукового пошуку, творчого внеску, оригінального, незалежного та системного мислення, новизни для науково-дослідницької роботи.Учні систематизували основні проблеми організації науково-дослідницької діяльності та шляхи їх подолання, показники готовності до науково-дослідницької роботи, основні якості особистості, які характеризують її спрямованість на творчу діяльність. Юні науковці відзначили для себе напрями та проблематику секцій відділення економіки. Вони були ознайомлені з етапами виконання науково-дослідницької роботи, критеріями вибору теми, категоріально-понятійним апаратом, структурою, змістом та обсягами науково-дослідницької роботи.Старшокласники одержали уявлення про наукові теоретичні та емпіричні методи досліджень.Майбутні економісти навчилися здійснювати пошук та вибір інформаційних джерел для науково-дослідницької роботи, складання бібліографії та оформлення посилань, одержали уявлення про вимоги до оформлення структурних частин, ілюстрацій та додатків до науково-дослідницької роботи, опанували науковий стиль.Учні зрозуміли важливість самооцінки роботи на відповідність критеріям перед її подачею на розгляд членів журі. Вони одержали уявлення про основні елементи доповіді, правила складання тез, стиль викладання, вокальні можливості доповідача, зрозуміли значення наочних матеріалів під час презентації результатів наукового дослідження та вимоги до них.МАНівці відмітили для себе важливість уміння відповідати на запитання членів журі та інших учасників під час захисту, ставити власні запитання колегам по темі науково-дослідницької роботи та демонструвати міждисциплінарні зв’язки.Юні економісти розглянули критерії вибору конференцій та фахових видань для презентації результатів науково-дослідницької роботи, зрозуміли важливість написання та публікації наукових статей із результатами науково-дослідницької роботи у фахових виданнях, одержали уявлення про вимоги до їхнього обсягу, оформлення та змісту.Старшокласники дізналися також про структуру резюме молодого вченого та конкурентні переваги економіста-науковця.Усі лекції супроводжувалися мультимедійними презентаціями та відеоматеріалами, які дозволяли глибше зрозуміти розглянуті теми.Сподіваємось, одержані знання стануть учням у нагоді під час виконання та захисту науково-дослідницьких робіт. Нагадуємо, триває перший (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України . Бажаємо юним науковцям успіху та віримо у них!Версія для друку Опубликовано: 15 Грудня 2011
Поділитись: