Науково-методологічний семінар «Конституційні гарантії права на освіту»

Науково-методологічний семінар «Конституційні гарантії права на освіту» 22 червня відбувся міжвузівський науково-методологічний семінар з освітнього права і освітньої політики «Конституційні гарантії права на освіту». Взяти участь у заході було запрошено представників наукових та навчальних установ, державних та громадських організацій. Київську Малу академію наук учнівської молоді представляла завідувач відділення філософії та суспільствознавства Т.Ю. Кот. Організаторами виступили: Комітет з питань освіти і науки Верховної Ради України; Спілка ректорів вищих навчальних закладів України; Альянс програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні.Із доповідями виступили: професор Ja de Groof, президент Європейської асоціації освітнього права і освітньої політики (Бельгія); проф. Микола Козюбра, суддя Конституційного Суду України у відставці, завідувач кафедри НаУКМА.
У сучасних умовах освіта є однією з найважливіших умов всебічного розвитку осо­би і передумовою здійснення багатьох конституційних прав. Сучасне право на освіту в Україні перш за все закріплено та гарантується Конституцією України (ст. 53), законами та іншими нормативно-правовими актами. Незважаючи на це, в освіті існують проблеми, які є перешкодою її модернізації з урахуванням сучасних глобалізаційних процесів, економічних можливостей, національних традицій. До того ж, вирішення вказаних проблем ускладнюється узв'язку з сучасними подіями, пов'язаними з Конституційною реформою.

Тому питання створення належних умов та способів гарантування права на освіту; створення нової та більш якісної і досконалої правової та нормативної бази освіти в Україні; доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності, мотивацію і адекватну підготовку викликали досить жваве та ґрунтовне обговорення у присутніх.Гарантії конституційного права на освіту – це, насамперед,  культурні права. Тому основою їх є система тих культурних і духовних цінностей суспільства, які вже створені, правова свідомість і культура яких є показниками загальної свідомості та освіченості як громадян зокрема, так і держави загалом.Рівень розвитку будь-якої держави визначають саме освічені люди. І в цій царині важко переоцінити значення освіти. Воно є винятковим, адже якісна освіта є тим підґрунтям, на якому базується громадянське суспільство, що інтегрується в Європейську спільноту, будується нова Україна –  демократична, соціальна, правова держава. Версія для друку Опубликовано: 24 Червня 2015
Поділитись: