«Інтелектуальна власність та патентування» - інтелектуально-творче заняття у літній профільній школі Київської МАН.

«Інтелектуальна власність та патентування» - інтелектуально-творче заняття у літній профільній школі Київської МАН. «Інтелектуальна власність», «авторське право», «патент» - вельми знайомі на слух поняття для юних науковців, адже вони постійно супроводжують наукову діяльність. Дехто знає про ці поняття не з чужих слів, а комусь доводиться без досвіду за плечима зіштовхуватися з ними. Але, не дивлячись на те, скільки часу вихованець КМАН займається науково-дослідницькою діяльністю, йому все ж таки необхідно бути обізнаним в цих питаннях, для того щоб захистити свої творчі напрацювання. 26 липня у літній профільній школі Київської МАН продовжилися інтелектуально-творчі заняття. Для учнів була підготовлена тематика з питань інтелектуальної власності та патентування. Тема заняття: «Основи інтелектуальної власності та патентознавства для молодих авторів і винахідників». Навчити захищати свої права, юних науковців, залюбки зголосився Мікульонок Ігор Олегович – професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Інженерно-хімічного факультету НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, доктор технічних наук, заслужений винахідник України, автор книги «Інтелектуальна власність для економістів». Його розповідь складалася з висвітлення питань: «Інтелектуальна власність як право на результат творчої діяльності», «Система права інтелектуальної власності» та загальної характеристики таких понять як авторське право, суміжні права, промислова власність.


Одним з найголовніших показників рівня будь-якого суспільства завжди є увага, яку приділяють розвитку культури, науки, техніки й технології. Від інтелектуального рівня суспільства й рівня його культурного розвитку в кінцевому підсумку залежить і успіх вирішення проблем, що стоять перед ним. У свою чергу і культура, і наука, і техніка, і технологія можуть ефективно розвиватися тільки за наявності відповідних умов, включаючи й правові передумови.Далеко не останнє місце в становленні й розвитку високорозвиненого цивілізованого суспільства належить інженерам. Недарма слово «інженер» походить від латинського «інжéніум», що означає «здатність, винахідливість». Саме інженерам, цим «здатним і винахідливим», має дякувати людство за всі ті механізми, машини, споруди й речовини, які використовуються багатьма поколіннями.Сучасний фахівець повинен не тільки вміти спроектувати той чи інший об’єкт, але й професійно обґрунтувати вибір конструкції, дій з матеріальними об’єктами та порядок їх виконання в часі, інгредієнтів речовин та їх кількісного складу. Таким чином, стає очевидною необхідність викладення майбутнім інженерам основ знань, пов’язаних із захистом інтелектуальної і передусім промислової власності.В ході діалогу Ігор Олегович зазначив: «Конституція України наголошує, що «кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Тому одним з найважливіших завдань, які постають перед науковцями, конструкторами, технологами і виробничниками, – реалізувати це право».Результатом заняття є поповнення рядів обізнаних юних науковців, які зможуть з набутими знаннями без перешкод і надалі займатися винахідництвом.Версія для друку Опубликовано: 30 Липня 2018
Поділитись: