ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київської МАН ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 2021 у відділенні Технічних наук Київської МАН продовжила секція Авіа та ракетобудування, машинобудування і робототехніки. Ця секція - симбіоз науки та техніки, присвячена створенню та експлуатації машин і систем з комп’ютерним управлінням, яка базується на знаннях в галузі механіки, електроніки та мікропроцесорної техніки, інформатики й комп’ютерного управління рухом машин і агрегатів.

Шановне журі секції очолює Олександр Віталійович Шевченко, професор кафедри Конструювання машин Механіко-машинобудівного Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор. В журі за згодою запрошені викладачі Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського: доцентка кафедри Технології виробництва літальних апаратів, заступниця завідувача кафедри з наукової роботи,  кандидатка технічних наук, доцентка Ольга Віталіївна Холявік та доцент кафедри Конструювання машин,  кандидат технічних наук Дмитро Юрійович Джулій.

Вперше свої проєкти учні презентували в режимі онлайн!

Олександр Тищенко, учень 11-го класу Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ», запропонував використання дирижаблів для передавання електроенергії за допомогою лазерного променя.

Максим Коба, учень 10-го класу Ліцею №142, розповів про ідею оновити функції тепловізорів у машинах.

Гліб Селезньов, учень 9-го класу Спеціалізованої школи № 194 «Перспектива» з поглибленим вивченням природничих дисциплін, презентував будовану систему контролю сліпих зон автомобіля.

А його брат й однокласник Олег Селезньов другий рік поспіль продовжує наукову роботу за темою «Інтелектуальна роботизація процесів в системі управління складським приміщенням».

Постерні захисти, на яких проєкти були представлені стисло, змінились більш жвавою науковою конференцією. На запитання аудиторії учні відповідали  аргументовано. Протокол перевірки на плагіат засвідчує, що наукові дослідження всіх конкурсантів мають понад 70% унікальності!

Всі проєкти учнів оцінювались за наступними критеріями:

 

 

 

Критерії заочного оцінювання


1.Актуальність дослідження

2.Глибина аналізу проблеми дослідження. Наявність власної позиції автора

3.Системність у розкритті теми

4.Якість проведення дослідження. Аргументованість висновків

5.Відповідність вимогам оформлення наукових робіт

 

 

 

Критерії постерного захисту


1.Дослідницький характер проєкту

2.Доцільність, коректність методів дослідження, відповідність висновків поставленим результатам

3.Ступінь самостійності й особистий внесок автора в дослідження

4.Презентаційні навички, культура мовлення, вільне володіння матеріалом, вичерпність, змістовність та наукова коректність відповідей

5.Відповідність постера вимогам

 

Критерії оцінювання наукової конференції


1.Актуальність теми дослідження

2.Чіткість, логічність і послідовність викладення матеріалу

3.Критичний аналіз досліджуваної проблеми з зазначенням особистого внеску учасника в її вирішенні

4.Самостійність, оригінальність і доказовість суджень

5.Культура мовлення, вільне володіння матеріалом, доступність та оригінальність подання інформації, кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність, наукова коректність поставлених запитань)

 

Завтра буде інша секція та не менш цікаві проєкти! Побажаємо всім якісного Інтернету та гарного настрою!

 

 

Версія для друку Опубликовано: 04 Лютого 2021
Поділитись: