ХХХVІІІ Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених

ХХХVІІІ Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених 4 грудня 2020 року в Харкові відбулася ХХХVІІІ Міжнародна краєзнавча  конференція молодих вчених «Краєзнавство та краєзнавці: досвід минулого та сьогоденні завдання (до120-річчя від дня народження професора  А. Г. Слюсарського)», в роботі якої прийняли участь керівники та вихованці відділення історії Київської МАН. Організаторами заходу стали: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (Історичний факультет), Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Установа освіти «Вітебський державний університет імені П. М. Машерова», Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський національний медичний університет, Центр медичного краєзнавства імені професора В. Д. Отамановського.

Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених проводиться на історичному факультеті Харківського університету з 1983 року. Вона є найстарішим в Україні форумом, де молоді науковці мають можливість обговорити теоретичні та прикладні аспекти історичної регіоналістики. Доповідачі перших конференцій до нинішнього часу вже встигли захистити докторські дисертації та отримати професорські мантії. Учасниками заходу в різні роки ставали представники всіх регіонів України, а також делегати з Білорусі, Болгарії, Індії, Польщі, Узбекистану, Чехії та інших країн.

Під час пленарного засідання з вітальне словом виступили:

Литовченко С. Д. - декан історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, кандидат  історичних наук; Посохов С. І. - завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету ХНУ імені                В. Н. Каразіна, доктор історичних наук, професор; Дулов А. М. - завідувач кафедри історії і культурної спадщини Установи освіти «Вітебський державний університет імені П. М. Машерова» (Республіка Білорусь), кандидат історичних наук; Мірошніченко С. В. -  декан історичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, кандидат історичних наук.                  З повідомленням «Увічнення пам’яті про А. Г. Слюсарського в Каразінському університеті: до 120-річчя з дня народження вченого» виступив  заступник декана з наукової роботи історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна, кандидат  історичних наук  Любавський Р.Г. Потім відбулася презентація нових видань:  «Вкарбовані в літопис науки», 2-ге видання; «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії», вип. 22; «Шляхи сполучення Слобідської України (XVIII – на початку ХIХ ст.)».

Далі конференція продовжила свою роботу в секціях:

- Теоретико-методологічні засади краєзнавчих досліджень;
- Історіографія та джерелознавство краєзнавчих студій;
- Краєзнавчий вимір археологічних досліджень;
- Матеріальна і духовна культура крізь призму регіоналістики;
- Значення архівів, музеїв та бібліотек у краєзнавчих пошуках;
- Роль особистості в регіональній історії;
- Мистецтвознавство і літературознавство у регіональному вимірі;
- Краєзнавство як суспільний рух: досвід та перспективи;
- Краєзнавство у середній та вищій школі: проблеми теорії та практики;
- Релігія та церква у дзеркалі краєзнавства;
- Актуальні проблеми медичного краєзнавства;
- Краєзнавство у Каразінському університеті: історія і сучасність;
- Україна і Білорусь: краєзнавчі паралелі;
- Шкільна освіта та позашкільна діяльність очима юних краєзнавців;

та
- Історія рідного краю у дослідженнях школярів.

Саме в роботи цієї секції взяв участь вихованець відділення історії Київської МАН, учень 9 класу приватного закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» ТОВ «Академія сучасної освіти» Дніпровського району міста Києва  Гліб Єрофєєв з виступом:  «Становлення та розвиток Олександрівської клінічної лікарні міста Києва».

Під час міжнародного  форуму відбулася робота круглого столу в рамках віртуальної краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Мій Харків – моя Батьківщина».

Завершилася конференція заключним  пленарним засіданням та визначенням переможців.

Всі учасники заходу отримають сертифікати та збірку  статей.

 

Версія для друку Опубликовано: 07 Грудня 2020
Поділитись: