Екологічна безпека України

Екологічна безпека України Однією з найважливіших проблем сучасності є екологічна проблема, яка носить глобальний характер. Вона проявляється в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою, порушенні природних процесів через надмірну антропогенну дію, непередбачувані наслідки НТР, зростання енергоспоживання і спалювання викопного палива, демографічний вибух, збройні конфлікти, техногенні катастрофи тощо. Висвітленню саме цих небезпечних для людства тенденцій і була присвячена лекція Олега Альбертовича Машкова, проректора з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України, доктора технічних наук, професора,заслуженого діяча науки і техніки України. 11 січня у конференц-залі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України зібралися школярі, члени Київської МАН, і всі ті, хто цікавиться і вболіває за сучасну екологічну ситуацію в Україні. Варто зазначити, що істотним елементом у системі заходів для подолання екологічної кризи визнано екологічне виховання населення і зокрема молоді.


Розпочав лекцію професор з визначення поняття «екологічна безпека». Екологічна безпека в широкому розумінні – складова національної безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і майбутніх поколінь. Вона може бути розглянута у глобальних,  регіональних, локальних і умовно точкових межах, у тому числі в межах держав і будь-яких їхніх частин. Фактично вона характеризує геосистеми різного ієрархічного рангу — від біогеоценозів до біосфери загалом.Близько години тривала робота лекторію, під час якої слухачі ознайомилися з головними факторами загроз екологічної безпеки, а саме:
 • атмосферне повітря;


 • зміна клімату;


 • водні ресурси;


 • загрози збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі;


 • земельні ресурси і ґрунти;


 • надра;


 • відходи;


 • екологічно небезпечні об’єкти;


 • промисловість та її вплив на довкілля;


 • сільське господарство та його вплив на довкілля;


 • енергетика та її вплив на довкілля;


 • транспорт та його вплив на довкілля;


 • збалансоване виробництво та споживання;


 • державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.Щодо кожного із зазначених розділів надавалася конкретна інформація про вплив тих чи інших шкідливих чинників на екологічний стан довкілля, здоров’я людини, біорізноманіття та його наслідки. Зазначались також заходи, за допомогою яких можна запобігти загрозі екологічної безпеки регіону, держави, планети Земля в цілому. Змістовні кольорові слайди презентації значно полегшували сприйняття матеріалу та його усвідомлення.

Усі присутні щиро дякували своєму старому знайомому Олегу Альбертовичу за таку цікаву, змістовну лекцію на досить гостру та актуальну для суспільства тему.Однією з найважливіших проблем сучасності є екологічна проблема, яка носить глобальний характер. Вона проявляється в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою, порушенні природних процесів через надмірну антропогенну дію, непередбачувані наслідки НТР, зростання енергоспоживання і спалювання викопного палива, демографічний вибух, збройні конфлікти, техногенні катастрофи тощо. Висвітленню саме цих небезпечних для людства тенденцій і була присвячена лекція Олега Альбертовича Машкова,  проректора з наукової роботи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України,  доктора технічних наук, професора,заслуженого діяча науки і техніки України. 11 січня у конференц-залі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України зібралися школярі, члени Київської МАН, і всі ті, хто цікавиться і вболіває за сучасну екологічну ситуацію в Україні. Варто зазначити, що істотним елементом у системі заходів для подолання екологічної кризи визнано екологічне виховання населення і зокрема молоді.Розпочав лекцію професор з визначення поняття «екологічна безпека». Екологічна безпека в широкому розумінні –складова національної безпеки, процес управління системою національної безпеки, за якого державними і недержавними інституціями забезпечується екологічна рівновага і гарантується захист середовища проживання населення країни і біосфери в цілому, атмосфери, гідросфери, літосфери і космосфери, видового складу тваринного і рослинного світу, природних ресурсів, збереження здоров'я і життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і майбутніх поколінь. Вонаможе бути розглянута у глобальних,  регіональних, локальних і умовно точкових межах, у тому числі в межах держав і будь-яких їхніх частин. Фактично вона характеризує геосистеми різного ієрархічного рангу — від біогеоценозів до біосфери загалом.Близько години тривала робота лекторію, під час якої слухачі ознайомилися з головними факторами загроз екологічної безпеки, а саме:
 • атмосферне повітря;


 • зміна клімату;


 • водні ресурси;


 • загрози збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі;


 • земельні ресурси і ґрунти;


 • надра;


 • відходи;


 • екологічно небезпечні об’єкти;


 • промисловість та її вплив на довкілля;


 • сільське господарство та його вплив на довкілля;


 • енергетика та її вплив на довкілля;


 • транспорт та його вплив на довкілля;


 • збалансоване виробництво та споживання;


 • державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища.Щодо кожного із зазначених розділів надавалася конкретна інформація про вплив тих чи інших шкідливих чинників на екологічний стан довкілля, здоров’я людини, біорізноманіття та його наслідки. Зазначались також заходи, за допомогою яких можна запобігти загрозі екологічної безпеки регіону, держави, планети Земля в цілому. Змістовні кольорові слайди презентації значно полегшували сприйняття матеріалу та його усвідомлення.Усі присутні щиро дякували своєму старому знайомому Олегу Альбертовичу за таку цікаву, змістовну лекцію на досить гостру та актуальну для суспільства тему.Версія для друку Опубликовано: 18 Січня 2017
Поділитись: