ДЕНЬ ВСТУПНИКА. Знайомство з кафедрою туризму НУФВСУ

ДЕНЬ ВСТУПНИКА. Знайомство з кафедрою туризму НУФВСУ 4 березня 2021 року о 15.00 відбудеться ДЕНЬ ВСТУПНИКА на кафедрі туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України.

 Для участі у заході необхідно перейти за посиланням:
 
 https://zoom.us/j/93076252772?pwd=djhHTFBWbllyaU56Vm5YRjBDT1hTUT09
 
 Ідентифікатор конференції: 930 7625 2772
 
 Код доступу: M1z0ku

Кафедру туризму створено відповідно до рішення вченої ради університету від 24 червня 2014 р. (протокол № 10) та наказу ректора від 25 червня 2014 р.

Головною мотивацією створення кафедри туризму в НУФВСУ є нагальна потреба туристичної галузі України у висококваліфікованих фахівцях, здатних забезпечити процес обслуговування туристів та екскурсантів на рівні міжнародних стандартів.

Кафедра має статус випускової з підготовки фахівців напряму 6.140103 «Туризм» для здобуття ними кваліфікації «бакалавр з туризму» та «фахівець з туристичного обслуговування».

На етапі формування та становлення пріоритетними напрямами діяльності кафедри туризму є:

— організація навчального процесу відповідно до завдань НУФВСУ;

— осучаснення та удосконалення переліку та змісту навчальних дисциплін напряму підготовки «Туризм» з урахуванням інноваційних технологій та вимог і потреб туристичного ринку;

— співпраця з провідними туристично-екскурсійними та готельними підприємствами з метою організації  практики студентів;

— залучення студентів до навчально-методичної та науково-дослідної роботи кафедри, створення студентських наукових гуртків і товариств;

— участь у науково-практичних конференціях і форумах з актуальних проблем розвитку світової та вітчизняної галузі туризму і туристичної освіти;

— підготовка та видання наукових праць з туристично-екскурсійної проблематики;

— участь у підготовці законодавчих актів та інструктивно-нормативної документації, що регламентує діяльність туристичної галузі;

— створення у взаємодії з туристичними підприємствами інноваційного туристично-екскурсійного продукту (турів, екскурсій та ін.);

— організація та проведення заходів з різних видів активного туризму, тематичних подорожей та екскурсій для студентів і професорсько-викладацького складу НУФВСУ;

— підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри у провідних вітчизняних і зарубіжних ВНЗ, що здійснюють підготовку кадрів для галузі туризму.

 

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів туристичної галузі, формування їх професійного мислення здійснюється через засвоєння дисциплін фахової орієнтації, що викладаються на кафедрі туризму: «Географія туризму», «Рекреаційні комплекси світу», «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Організація анімаційної діяльності», «Туроперейтинг», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства»,  «Історія світового та вітчизняного туризму», «Туристичне краєзнавство», «Інформаційні системи та технології в туризмі», «Організація активного туризму», «Теорія сталого розвитку туризму», «Початкова туристична підготовка», «Туристично-краєзнавчий практикум», «Спеціалізований туризм», «Актуальні проблеми розвитку туризму».

 

З 1 липня 2014 р. до 30 серпня 2017 р. кафедру туризму очолював кандидат історичних наук Попович С.І. Нині зав. кафедри туризму є доктор педагогічних наук Бабушко С.Р.  На постійній основі на кафедрі працюють доктор економічних наук, професор Захарін С. В.,  кандидат історичних наук, доцент Попович С. І., кандидат педагогічних наук, доцент Фастовець О. О., кандидат економічних наук, доцент  Опанасюк Н. А.. Науково-педагогічний склад кафедри має багаторічний досвід роботи в галузі туристичної освіти і спроможний забезпечити якісну підготовку фахівців для вітчизняного туризму.

 

У 2019 році випускником кафедри туризму став вихованець секції історичного краєзнавства відділення історії Київської МАН Сивенко Антон, який закінчив  з червоним дипломом спочатку НУФВСУ, а в 2020 і магістратуру. Зараз на кафедрі навчаються теж вихованці відділення Пастернак Катерина та Турло Максим.

 

Ми пишаємось нашими випускниками!

Запрошуємо всіх на День  вступника! Приєднуйтесь до нас!

Версія для друку Опубликовано: 03 Березня 2021
Поділитись: