Проєкт

ЕКОНОМІСТИ БЕЗ МЕЖ

 

Учасники: 

Учні 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та студенти І-ІІ курсів коледжів, які відвідують секції відділень Київської МАН; учні з особливими освітніми потребами; діти з соціально-незахищених та малозабезпечених сімей; батьки учнів та члени їх сімей; вчителі.

Метою проекту є: 

Залучення школярів та їх сімей, наставників до всебічного вивчення економічних суб’єктів, процесів, явищ, а також суміжних наук через міждисциплінарну практичну діяльність без вікових, гендерних, соціальних, фізичних та ментальних обмежень чи обмежень по сфері спеціалізації.

Основні завдання проекту:

  1. Синергія через розвиток толерантності, соціального інтелекту та поєднання унікальних переваг та відмінностей кожного учасника через проведення інклюзивних заходів економічного спрямування за участю учнів з особливими освітніми потребами та членів їх родин;
  2. Обмін досвідом між різними поколіннями змішаних груп від наймолодших до найстарших через розширення вікових меж для вивчення економічних дисциплін з 1 по 11 клас, за рахунок участі членів родин та наставників, партнерів, розвиток культури сімейного дозвілля;
  3. Регулярне проведення міждисциплінарних заходів, які розвивають різні аспекти економічних процесів та явищ – культурні, історичні, політичні, правові, технічні, соціальні, демографічні, психологічні, фізіологічні, комунікативні, екологічні, біологічні, хімічні, фізичні, філософські, математичні, геологічні та інші.
  4. Руйнування гендерних стереотипів у виконанні економічних ролей та виборі професій, професійному самовизначенні.
  5. Синергія через відмову від пасивних методів викладання на користь застосування виключно інноваційних та активних методів викладання економічних дисциплін та суміжних наук з акцентом на набутті учнями компетенцій –  знань, вмінь, навичок, ставлень, моделей поведінки, необхідних для активного та ефективного виконанні основних економічних ролей – споживачів, найманих працівників, роботодавців та підприємців; підвищення самооцінки учнів; створення ситуацій успіху.
  6. Формування команди учнів з різних соціальних верств, зокрема, включення у діяльність дітей з соціально незахищених  та малозабезпечених родин, груп ризику, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних родин, неповних сімей.
  7. Залучення учнів з других відділень Київської МАН з іншою спеціалізацією до вивчення різних аспектів економічних дисциплін та галузей економіки.

 

Зміст проекту: 

регулярна організована колективна пізнавальна та практична діяльність з проведення майстер-класів від експертів, відвідування учнями з освітньою та науковою метою об’єктів економічного та наукового спрямування – підприємств, музеїв, виставок, стартап-подiй тощо.

 

Партнери проекту:

бізнес-структури, державні та громадські організації, які відкриті до організації безкоштовних навчальних заходів для дітей та молоді з різних аспектів економіки та суміжних наук.

 

 

Версія для друку Опубликовано: 01 Вересня 2021
Поділитись:
Помилка...
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий E-mail.
Запит підтверджено!
Увійдіть, використовуючи новий пароль.
Реєстрацію підтверджено!
Увійдіть, використовуючи свій E-mail і пароль.